เครื่องกลึง CNC VS เครื่องกลึงทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?

เครื่องกลึง CNC

ในวงการ “อุตสาหกรรมการผลิต” สิ่งที่เรียกว่า “งานกลึง” หรือ “Turning Process” นั้นนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่พบเห็นได้บ่อย ๆ โดยงานกลึงคือ กระบวนการผลิตชิ้นงานที่มีการหมุนของเครื่องจักรเพื่อกลึงวัสดุหรือชิ้นงานนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนการผลิตชิ้นงานกลึง การเลือกใช้เครื่องกลึง หรือ Lathe จึงมีความสำคัญมาก โรงงานจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือและใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงเลือกประเภทเครื่องกลึงให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนแต่ละแบบ ก็จะยิ่งทำให้ได้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ

เครื่องกลึง

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องกลึงนั้นมีด้วยกันหลากหลายประเภท แต่ประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้คือ “เครื่องกลึง CNC” หรือ “CNC Lathe” ในบทความนี้ เราจึงจะมาทำการเปรียบเทียบระหว่าง เครื่องกลึง CNC และ เครื่องกลึงทั่วไป ให้เห็นความแตกต่างกันชัดๆ ไปเลยว่า เครื่องกลึงทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องกลึง CNC คืออะไร?

เครื่องกลึง CNC คือเครื่องกลึงที่ใช้ระบบ CNC หรือ “Computer Numerical Control” ในการควบคุมการกลึงชิ้นงาน ทำให้ผลิตชิ้นส่วนออกมาให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการ และเนื่องจากเครื่องกลึง CNC นั้นผ่านการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ชิ้นงานที่ได้จากเครื่องกลึง CNC นั้นมีความละเอียดและแม่นยำ ส่งผลดีต่อชิ้นงานที่ต้องอาศัยความซับซ้อนนั่นเอง

เครื่องกลึง

นอกจากนี้ การใช้เครื่องกลึง CNC ยังทำให้สามารถควบคุมความละเอียดของชิ้นงานหรือวัสดุได้มากถึง 0.001mm. และยังสามารถควบคุม สั่งการให้เครื่องกลึงหลายเครื่องสามารถทำงานได้ในคราวเดียวกัน ทำให้นอกจากจะได้ชิ้นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อนสูงกว่าการใช้เครื่องกลึงแบบทั่วไปแล้ว ก็ยังได้ชิ้นงานหลายชิ้นในหนึ่งรอบการผลิตเช่นกัน ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้นด้วย

เครื่องกลึงแบบทั่วไปคืออะไร?

ในขณะที่เครื่องกลึง CNC ทำงานผ่านการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องกลึงแบบทั่วไปจะทำงานโดยมีช่างคอยควบคุมการหมุนเคลื่อนที่ของมีดด้วยมือ เพื่อให้มีดกลึงสามารถตัดชิ้นงานในตำแหน่งที่ต้องการ หรือเรียกได้ว่าการทำงานของเครื่องกลึงทั่วไปนั้นคือการทำงานแบบ “Manual” นั่นเอง

เครื่องกลึง CNC

การเลือกใช้เครื่องกลึงแบบทั่วไป ทำให้การเลือกช่างที่จะคอยมาควบคุมระบบการทำงานของเครื่องนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่างจะต้องคอยสังเกตตำแหน่งของมีดกลึง คอยปรับระยะตำแหน่งในการตัดวัสดุ ไปจนถึงคอยปรับระดับความเร็วและอัตราป้อนของเครื่องอยู่ตลอดเวลา ด้วยระบบการทำงานที่มีความซับซ้อน ทำให้การใช้เครื่องกลึงทั่วไปไม่สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้เป็นจำนวนมากในการทำงานเพียง 1 ครั้ง และไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับงานที่มีความละเอียด หรือต้องการความซับซ้อนของชิ้นงานสูง

เครื่องกลึงทั้ง 2 แบบนี้แตกต่างกันยังไง?

เมื่อเราได้รู้จักการทำงานของเครื่องกลึงทั้ง 2 แบบนี้แล้ว ในหัวข้อนี้ เราก็จะนำข้อแตกต่างระหว่าง เครื่องกลึง CNC และ เครื่องกลึงทั่วไป มาเปรียบเทียบกันแบบข้อต่อข้อ ให้ทุกคนได้รู้ถึงข้อแตกต่างของเครื่องทั้ง 2 แบบนี้กันชัด ๆ ว่าเครื่องแบบไหนที่เหมาะกับการผลิตชิ้นงานหรือวัสดุที่เราต้องการ

  • งบประมาณและราคา

เมื่อนำเครื่องกลึงทั้ง 2 ประเภทมาเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่า เครื่องกลึงทั่วไปนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องกลึง CNC ค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้แรงงานคน ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสั่งงาน มีโครงสร้างของระบบไฟฟ้าที่ง่ายกกว่า รวมไปถึงยังมีโครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องกลึงที่ค่อนข้างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้เครื่องกลึงแบบทั่วไปมีราคาถูกกว่า เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตที่น้อยกว่าเครื่องกลึง CNC

เครื่องกลึง
  • ความเร็วในการผลิตชิ้นงาน

หลังจากที่เปรียบเทียบงบประมาณและราคาแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญรองลงมาในการใช้พิจารณาการเลือกซื้อเครื่องกลึงนั่นก็คือ “ความเร็วในการผลิตชิ้นงาน” โดยเครื่องกลึง CNC นั้นสามารถผลิตชิ้นงานหรือวัสดุได้จำนวนมากในการสั่งงานเพียงครั้งเดียว และยังได้ชิ้นงานที่มีความแม่นยำ ละเอียดและซับซ้อนสูง ในขณะที่เครื่องกลึงทั่วไปไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้เป็นจำนวนมาก และต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการผลิต เนื่องจากยังต้องให้ช่างคอยควบคุมการทำงาน และต้องคอยหยุดเครื่องเพื่อตรวจวัดชิ้นงานอยู่ตลอด

เครื่องกลึง
  • ช่างควบคุม

เครื่องกลึงทั้ง 2 แบบจำเป็นต้องมีช่างที่จะคอยควบคุมการทำงานของเครื่องอยู่ตลอด แต่จุดที่แตกต่างกันระหว่าง 2 เครื่องกลึงนี้ก็คือ “ความชำนาญการของช่างควบคุม” เนื่องจากเครื่องกลึง CNC เป็นเครื่องกลึงที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ช่างที่จะมาคอยควบคุมการทำงานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญสูง เนื่องจากเมื่อเลือกใช้เครื่องกลึง CNC ช่างจะมีหน้าที่เพียงแค่หยิบชิ้นงานหรือวัสดุเข้า-ออกจากเครื่องเท่านั้น ทำให้มีช่างเพียง 1 คน ก็สามารถควบคุมงานได้ถึง 2-4 เครื่องในเวลาเดียวกัน

เครื่องกลึง

กลับกัน เมื่อเลือกใช้เครื่องกลึงทั่วไป ทำให้ต้องเลือกช่างควบคุมที่มีความชำนาญการสูง เนื่องจากช่างควบคุมจะต้องคอยกะระยะของใบมีด ตรวจสอบตำแหน่งก่อนลงมีดกลึง และปรับอัตราความเร็วและการป้อนของเครื่องอยู่ตลอดเวลา ทำให้การเลือกใช้เครื่องกลึง CNC จะช่วยสามารถลดปัญหาขาดแคลนช่างได้มากกว่า และยังช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานได้อีกด้วย

ผลสรุป

หลังจากที่เราเปรียบเทียบระหว่างเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไปแล้ว ทำให้ได้ข้อสรุปที่ว่า “เครื่องกลึง CNC นั้นทำให้ได้ชิ้นงานหรือวัสดุที่มีความละเอียดสูงถึง 0.001mm. ชิ้นงานที่ได้ออกมาทุกชิ้นมีความละเอียดและแม่นยำสม่ำเสมอมากกว่าการใช้เครื่องกลึงแบบทั่วไป ช่วยลดจำนวนของของเสีย ทำให้สิ้นเปลืองในส่วนของวัสดุที่ใช้น้อยลง และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการจ้างพนักงานลงไปอีกด้วย”

เครื่องกลึง

และถ้าใครต้องการชิ้นงานหรือวัสดุที่ได้ตรงตามความต้องการ มีความละเอียด ซับซ้อน ได้คุณภาพชิ้นงานระดับสูงและมีความสม่ำเสมอ ผลิตด้วยเครื่องกลึง CNC ก็ต้องเลือกมาผลิตชิ้นงานที่ “C.C.AUTOPART” เพราะเราเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เป็นเวลากว่า 34 ปี การันตีผลงานด้วยรางวัลระดับประเทศมากมาย

ทั้งนี้ หากไม่อยากพลาดการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ ให้เราแนะนำได้ และเราพร้อมให้ความรู้เรื่องชิ้นส่วนโลหะจากผู้เชี่ยวชาญ และมีทีมช่างชำนาญการที่พร้อมให้บริการคุณอยู่เสมอ นอกจากนี้ ถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับ 'การขึ้นรูปโลหะ' สามารถอ่านต่อที่บทความ 'ทำความรู้จักกับ “การขึ้นรูปโลหะ” คืออะไร? และมีกรรมวิธีอะไรบ้าง?' ต่อได้เลย

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

“ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า” นวัตกรรมที่มาพร้อมเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ !

อุปกรณ์ทางการแพทย์

เผยเคล็ดลับ ! ทำไม “อุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย” ถึงไม่แพ้ชาติอื่น

4 แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย